Nieuw blog artikel publiceren

Blog berichten kunnen gebruikt worden om nieuwsberichten te publiceren, informatie te delen of handige tips te tonen.

 1. Ga naar het admin dashboard van je website, in de meeste gevallen is dat <domeinnaam.nl>/admin, /seclog of /wp-admin

 2. Zoek in de linkerzijbalk naar Berichten en klik op ‘Nieuw bericht’ om een bericht aan te maken

Vul een duidelijke titel in voor je blogbericht, dit zal o.a. in Google resultaten getoond worden. Vanuit hier kunnen een aantal dingen ingesteld worden. Een nieuwsartikel beschikt over een aantal interessante functies, de 10 meest gebruikte zullen we per nummer aangeven wat de werking hier van is.

 1. Titel van het bericht welke o.a. in Googel resultaten zal worden getoond en op de website.

 2. Inhoud van het artikel, vanuit hier is het mogelijk afbeeldingen / teksten / links / etc toe te voegen

 3. Huidige aanpassingen opslaan (deze worden vaak al automatisch opgelsagen

 4. Voorbeeld van het artikel tonen

 5. Het artikelen publiceren en live zetten

 6. De zichtbaarheid aanpassen van het artikel (Openbaar, Privé of beschermd met wachtwoord)

 7. URL waar het artikel op te bereiken is (deze wordt altijd automatisch aangemaakt bij publiceren)

 8. De categorie waar het artikel in thuis hoort

 9. De afbeelding welke o.a. op de archief pagina van de blogberichten zal worden getoond (ook in Google)

 10. Een handmatige samenvatting (elke o.a. op de archief pagina van de blogberichten zal worden getoond)

Als de blog/archief pagina door de webbouwer is ingericht zal dit ongeveer zo er uit te komen zien, hier zien we onder andere volgende punten terugkomen: Titel | Categorie | Uitgelichte afbeelding | Samenvatting

Last updated