📩Roundcube

Roundcube is de 'webmail' die gebruikt wordt om online je e-mail op te kunnen halen. Binnen roundcube kan er het e.a.a. geconfigureerd en aangepast worden. Het voordeel van Roundcube is een directe verbinding met de server, waardoor de e-mail vrijwel altijd snel en zonder haperingen werkt.

Last updated